TÜRGEV’de Dil Eğitim

Uzman Kadro

Kadromuz, özellikle farklı milletlerden öğrencilerin olduğu ve üniversitelerin sınav takvimlerine bağlı kaldığı için bu tür eğitimlerde yenilikçi ve ayrıcalıklıdır. 

Eğitim Müfredatı

Silsilet-ül Lisan kitabı tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra hem eğitim programının takvimine, hem de öğrencilerin şartlarına göre çeşitli ve farklı etkinlikler yapılmaktadır.

Sonuç ve Değerlendirme

Eğitim başarılı ve farklı bulunmuştur, bunun en önemli sonucu olarak Arapça'nın konuşulması konusunda gözle görülür bir ilerleme kaydedilmiştir.