28/12/2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı

Dernek yönetim kurulu ve dernek üyeleri derneğmizin “3. Olağan Genel Kurul Toplantısı” için 28-12-2017 tarihinde Perşembe günü saat 11:00’da dernek merkezinde toplanmıştır. Belirlenen gündem maddeleri üzerinde tartışılıp karara varılmıştır.

 

Gündem:

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divan Seçimi
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Okunması
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası
  5. Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve İbrası
  6. Dernek Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Kabulü
  7. Organ Seçimleri
  8. Dernek Logosunun Belirlenip Tüzüğe Eklenmesi Ayrıca “Çağrı Usulü” ve “Toplantı Usulü” Maddelerinin Tüzüğe eklenmesi
  9. Dilek ve Temenniler
  10. Kapanış