Modern Eğitim Yöntemleri

Kısaca Eğitimci

Londra’da Yenilikçi Liderlik ve Değişim üzerine Yüksek Lisans, British Council’de Akademik Danışman Eğitimde Modern Yöntemler konusunda eğitmenlik

Eğitimin Konusu

Farklı öğrenci kişiliklerini açıklamak;  gelişimini engelleyen herhangi bir problemin fırsata dönüştürülmesi.

Etkileşim

 lim yolunda ilerleyen öğretim görevlisi veya eğitimciler özellikle pratik örneklerden ve gerçekçi uygulamalardan önemli ölçüde istifade etmişlerdir.