Konuşma Kulübü

Neden Konuşma Kulübü?

Dil eğitimi alan Türk öğrencilerle ve Türkçe öğrenen diğer miletlerden öğrencilere farklı konularda, kültür  ve dil alışverişinde  bulunmalarına yardımcı olmaktadır. Herkes birbirinin kültürü hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmaktadır.

Konular

Koordinatör, Türk ve diğer ülkelerden gelen katılımcılarla birlikte üzerinde konuşulacak uygun bir konu için ortak bir karara varır. Herkes kendi eğitimini aldığı dil üzerinden pratik yaparak kendini geliştirmiş olur.