İnteraktif Eğitim Yöntemleri

Atölye Yöntemi

Eğitmen, "Uygulamalı İnteraktif Yöntem" sayesinde öğrencinin kendisini gerçeğe yakın veya  gerçek bir ders ortamında hissetmesini sağlar.

Gözlemleme ve Değerlendirme

Dr. Ziyad at-TAWEEL atölye çalışmasını bizzat kendisi denetlemiştir ve öğrenciler bu öğretim metodunun Türkiye'de yaygın- laşması temennisinde bulunmuşlardır.